Uchwała Nr XVIII/207/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości i zniesien

Uchwała Nr XVIII/207/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem  o zmianę urzędowej nazwy miejscowości i zniesienie urzędowej nazwy miejscowości  w Gminie Kramsk.