Uchwała Nr XVIII/208/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/164/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpł

Uchwała Nr XVIII/208/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/164/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.