Uchwała Nr XVIII/209/12 Rada Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie

Uchwała Nr XVIII/209/12 Rada Gminy Kramsk z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku do realizacji  zadania administracji  publicznej w zakresie wspierania rodziny.