Uchwała Nr XX/212/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2012 projektu „ Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na no

Uchwała Nr XX/212/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w roku 2012 projektu „ Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.