Uchwała Nr XX/213/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.

Uchwała Nr XX/213/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk  na lata 2012 - 2017.

Załącznik nr 1