Uchwała Nr XX/214/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XX/214/2012  Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3