Uchwała Nr XX/216/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Uchwała Nr XX/216/12 Rady Gminy Kramsk  z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.