Uchwała Nr XX/217/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny.

Uchwała Nr XX/217/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w drodze darowizny.