Uchwała Nr XXI/219/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017

Uchwała Nr XXI/219/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2