Uchwała Nr XXI/220/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XXI/220/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Uzasadnienie

Załącznik nr 1