Uchwała Nr XXI/221/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia, na rok 2013, zobowiązania na wykonanie remontu nawierzchni placu rekreacyjnego dla uczniów oraz

Uchwała Nr XXI/221/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zaciągnięcia, na rok 2013, zobowiązania na wykonanie remontu nawierzchni placu rekreacyjnego dla uczniów oraz nawierzchni przejścia przy budynku Szkoły Podstawowej w Kramsku.