Uchwała Nr XXI/222/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Uchwała Nr XXI/222/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.