Uchwała Nr XXI/223/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Drążek.

Uchwała Nr XXI/223/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Drążek.