Uchwała Nr XXI/224/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty zaprzekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własno

Uchwała Nr XXI/224/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty zaprzekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności nieruchomości.