Uchwała Nr XXI/227/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranyc

Uchwała Nr XXI/227/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kramsk na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.