Uchwała Nr XXI/228/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Podłężnej.

Uchwała Nr XXI/228/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 25 września 2012 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Woli Podłężnej.