Uchwała Nr XXII/229/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budże

Uchwała Nr XXII/229/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy.