Uchwała Nr XXII/230/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.

Uchwała Nr XXII/230/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kramsk na lata 2012 - 2017.

Załacznik nr 1