Uchwała Nr XXII/231/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XXII/231/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3