Uchwała Nr XXII/232/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz wprowadzenia zwolnień.

Uchwała Nr XXII/232/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 oraz wprowadzenia zwolnień.