Uchwała Nr XXII/233/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.

Uchwała Nr XXII/233/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.