Uchwała Nr XXII/234/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2013, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXII/234/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2013, określenia inkasentów i wysokości   wynagrodzenia za inkaso.