Uchwała Nr XXII/235/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2013.

Uchwała Nr XXII/235/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2013.