UCHWAŁA Nr XXII/236/12 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyb

UCHWAŁA Nr XXII/236/12 RADY GMINY KRAMSK z dnia 30 października 2012 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.