Uchwała Nr XXII/237/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wielany.

Uchwała Nr XXII/237/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wielany.