Uchwała Nr XXII/238/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr XXII/238/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Podłężna.