Uchwała Nr XXIII/242/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XXIII/242/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uzasadnienie do uchwały.