Uchwała Nr XXIII/243/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIII/243/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.