Uchwała Nr XXIII/245/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2013, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa W

Uchwała Nr XXIII/245/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2013, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.