Uchwała Nr XXIII/246/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” z siedzibą w Koninie.

Uchwała Nr XXIII/246/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” z siedzibą w Koninie.