Uchwała Nr XXIII/247/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.

Uchwała Nr XXIII/247/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Gminy Kramsk ze Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji.