Uchwała Nr XXIV/248/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obręb

Uchwała Nr XXIV/248/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Bilczew.