Uchwała Nr XXIV/249/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uchwała Nr XXIV/249/2012 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Uzasadnuienie do uchwały.

Zał. nr 1

Zał. nr 2