Uchwała Nr XXIV/250/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidł

Uchwała Nr XXIV/250/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3