Uchwała Nr XXIV/251/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Uchwała Nr XXIV/251/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.