Uchwała nr XXIV/254/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kramsk.

Uchwała nr XXIV/254/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kramsk.