Uchwała Nr XXIV/255/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXIV/255/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.

Zał. do uchwały.