Uchwała Nr XXIV/256/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciel

Uchwała Nr XXIV/256/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Zał. nr 1