Uchwała nr XXIV/258/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/102/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat

Uchwała nr XXIV/258/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/102/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.