Uchwała XXIV/253/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

Uchwała XXIV/253/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.