U C H W A Ł A Nr XXV/259/13 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla bruna

UCHWAŁA Nr  XXV/259/13 RADY GMINY KRAMSK z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVII/183/98 Rady Gminy Kramsk, z dnia 18 czerwca 1998 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4