Uchwała Nr XXIX/281/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesneg

Uchwała Nr XXIX/281/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.