Uchwała Nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.

Uchwała Nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2013 - 2024.

Objaśnienia do WPF.

WPF