Uchwała Nr XXIX/283/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIX/283/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

Uzasadnienie.

Przychody i rozchody.