Uchwała Nr XXIX/284/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Uchwała Nr XXIX/284/2013 Rady Gminy Kramsk z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.