Uchwała Nr XXIX/286/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębi

Uchwała Nr XXIX/286/13 Rady Gminy Kramsk z dnia  09 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Bilczew.