Uchwała Nr XXIX/287/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku.

Uchwała Nr XXIX/287/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku.