Uchwała Nr XXIX/288/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnaz

Uchwała Nr XXIX/288/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2013/2014.