Uchwała nr XXIX/289/13 z dnia 09 lipca 2013 roku Rady Gminy Kramsk w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Koninie.

Uchwała nr XXIX/289/13 z dnia 09 lipca 2013 roku Rady Gminy Kramsk w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Koninie.