Uchwała nr XXV/260/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Wola Podłężna.

Uchwała nr XXV/260/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Wola Podłężna.